Nhạc Rap

Phong cách nhạc Rap

Phong cách nhạc Rap
Phong cách nhạc Rap

Là thể loại nhạc nói hoặc đọc thanh, được đệm bằng những nhịp mạnh, dồn dập.

RAP vì thế chú ý đến nhịp hơn giai điệu. Do người Mỹ da đen sáng tạo, RAP thường biểu hiện cho sức mạnh dữ dội, cuồng nhiệt và tạo cảm giác giận dữ, bạo lực